Nastavenie letného resp. zimného času

29.03.2010 08:46

Prestavenie času na registračnej pokladni  EURO100T, 200T,TX,TE:

 

Zapnúť pokladňu;

stlačiť číslo 4;

tlačítko REŽIM; (Na EURO100 "MODE")

číslo 9;

stlačiť SHIFT, podržať ho a súčasne s ním stlačiť tlačítko VÁHA; (Na EURO100 "SHIFT", podržať ho a súčasne s ním stlačiť tlačítko "SCALE")

nastaviť správny čas v tvare štvorciferného čísla, napr. 0714;

stlačiť MEDZISÚČET (MS); (Na EURO100 "ST")

stlačiť SPOLU; (Na EURO100 "TL")

číslo 1;

tlačítko REŽIM; (Na EURO100 "MODE")

A môžete pracovať.

 

Poznámka:

Stlačiť číslo 4; číslo 9; ........  znamená stlačiť normálne čísla na klávesnici, nie DPT4, DPT9!!!

I to sa občas niekomu pritrafí zameniť. No a vtedy sa čas nepodarí prestaviť!    :-(

Veríme, že Vám sa to podarí správne a aj na pokladnici  budete mať "leto" alebo "zimu".   :-)

 

 

**********************************************************

Prestavenie času na registračnej pokladni EURO1000T, M:

 

Zapnúť pokladňu;

stlačiť číslo 4;

tlačítko DUPLIKÁT;

číslo 9;

stlačiť VKLAD;

nastaviť správny čas v tvare štvorciferného čísla, napr. 0714;

stlačiť MEDZISÚČET (ST);

stlačiť TL;

číslo 1;

tlačítko DUPLIKÁT;

 

A môžete pracovať.

 

 

   **********************************************************

Prestavenie času na registračnej pokladni EURO2000T, TE:

 

Zapnúť pokladňu;

Prepnúť kľúčik do polohy P;

stlačiť číslo 9; (Na šedej klávesnici)

stlačiť VKLAD;

nastaviť správny čas v tvare štvorciferného čísla, napr. 0714;

stlačiť MEDZISÚČET (MS);

stlačiť HOTOVOSŤ;

Prepnúť kľúčik do R.

 

A môžete pracovať.

 

**************************************************************

Prestavenie času na registračnej pokladni EURO50, EURO150:

 

Je to veľmi jednoduché, v Menu sa pohybujete pomocou šipiek.  Čas sa prestaví v režime P v sekcii Sys. parametre, Dátum a čas, Nastavenie času.

Pozor, dátum neprestavujte!!!

 

 

 

 

 

Späť

Vyhľadávanie

AMIKOL, s.r.o., Vranovská 6, 851 01 Bratislava, T: 0903478162, 02/63536762