Kontakt

AMIKOL, s.r.o.

Vranovská 6, 851 01 Bratislava,
IČO: 35904071,
IČDPH: SK2021887428,
OR: 33499/B,
www.amikol.eu, amikoleu@gmail.com

 

+421 2 6353 6762, +421 903 478 162

 

SPRACOVANIE a ochrany osobných údajov 


Platné od 16.5. 2018 
Ak ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov). 


Kto je správca? 
Sme právnická osoba, IČO: 35904071, so sídlom Vranovská 6, 85101 Bratislava. Prevádzkujeme webové stránky www.amikol.eu a www.amikol.sk Konateľom a zároveň osobou zodpovednou za ochranu osobných údajov som ja, Ing. Anton Michalik. Vaše osobné údaje zpracovávám ako správca, tj. určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, ako dlho a vyberám prípadne ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovaním budú pomáhať. 

Pri manipulácii s vašimi údajmi budeme dôsledne dodržiavť všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že: 
budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu, 
plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov, 
umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR. 


Rozsah osobných údajov a účely spracovania 
Spracovávame osobné údaje z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov): 
Poskytovanie služieb a plnení zo zmluvy 
vaše osobné údaje v rozsahu: fakturačné údaje, e-mail, telefón, prípadne korešpondenčnú adresu nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. zaslanie, predaj tovaru, služieb cez faktúru...)
Vedenie účtovníctva 
Vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov. 
Marketing - zasielanie newsletterov 
Vaše osobné údaje (e-mail a meno), využívame za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení. Ak ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú a prinášajú vám úžitok.
Ak nie ste naším zákazníkom, zasielame vám newslettre len na základe vášho súhlasu.
V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v zaslanom e-maile
Fotografie a video záznamy zo seminárov 
Na niektorých našich živých akciách - školeniach, seminároch, ... kupujeme fotografickú dokumentáciu či video záznam. Fotografie používame v propagačných materiáloch, predovšetkým na webe. Video záznam slúži účastníkom online kurzu ku pozretie. U týchto materiálov nikdy nenájdete mená účastníkov, jedine ak by sa jednalo o referenciu a to na základe súhlasu. Ak by ste na záznamoch nechceli byť, dajte nám vedieť na našich kontaktných údajoch pred usporiadaním živej akcie. 
Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak. 
cookies 
Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. 
Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu. 
Naše webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači v internetovom prehliadači zakázať. 


Zabezpečenie a ochrana osobných údajov 
Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov. 
Odovzdanie osobných údajov tretím osobám 
K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracúvania. 
Väčšinu spracovateľských operácií zvládame sami a nepotrebujeme k nim 3. strany. 
Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služieb a aplikácií spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR. 
Sú to posyktovatelia nasledujúcich platforiem a služieb: 
SmartSelling - aplikácia pre komunikáciu, web a fakturáciu 
Facebook - FB pixel 
Google - Google Analytics 
MailStep - Rozosielka tovaru
Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľa, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takomto prípade pri výbere, budeme na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba. 
Odovzdávanie dát mimo Európskej únie 
Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie. 


Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov 
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte mnohé práv. Ak budete chcieť niektorého z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: amikoleu@gmail.com
Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou sa zásadami spracovania osobných údajov. 
Vďaka práve na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo. 
Ak sa u vás niečo zmení alebo akékoľvek svoje osobné údaje budú neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov. 
Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesol námietku proti spracovaniu. 
Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. Odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.) 
Právo na výmaz (byť zabudnutý) 
Vašim ďalším právom je právo na vymazanie. Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní. 
V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom.


Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov 
Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť. 
Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení 
E-maily, články či produkty a služby vám zasielame ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu. 
Ak zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov na základe odhlasovacieho odkazu v zaslanom e-maile


Mlčanlivosť 
Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane. 
Tieto zásady spracovanie osobných údajov platia od 16.5.2018 a nahrádzajú všetky predchádzajúce.

 


Kontaktné údaje 
Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel. Čísle +421 903 478 162 alebo na e-mail: amikoleu@gmail.com

 

Vyhľadávanie

AMIKOL, s.r.o., Vranovská 6, 851 01 Bratislava, T: 0903478162, 02/63536762