7 ročná garancia uchovania údajov na termo páskach!!!

10.01.2014 14:16

Termopásky, ktoré dodávame k pokladniciam EURO slovenského výrobcu pokladníc firmy Elcom, s.r.o. majú garantovanú 7 ročnú záruku uchovania údajov za predpokladu dodržania skladovacích pomerov uvedených na zadnej strane pások.

Podľa novely zákona č.361/2013 Z.z. o ERP v § 9, odst.6, je „podnikateľ povinný na vytlačenie tlačových výstupov používať pásku, na ktorej sa údaje uchovávajú po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vystavené“.

Prehlásenie výrobcu o dobe uchovávania údajov na termopáske platí iba pre pásky na ktorých je na zadnej strane vytlačené logo spoločnosti Elcom a podmienky správneho skladovania.

 


Koehler_-_uchovate__nos_____dajov.pdf (26,7 kB)

   

Technical_Data_Sheet_Koehler.pdf (114262)

 

www.elcom.eu/public/newsletter/10_01_2014_7_rocna_garancia/7%20rocna%20garancia%20na%20termo%20pasky.pdf

Späť

Vyhľadávanie

AMIKOL, s.r.o., Vranovská 6, 851 01 Bratislava, T: 0903478162, 02/63536762